Kunna Logistics mở rộng dịch vụ hải quan tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Kunna Logistics cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực Hải Quan xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ khách hàng giảm thiểu chi phí và thời gian.

Kunna Logistics được đánh giá bởi khả năng đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng và bằng sự hỗ trợ hiệu quả tới từng vấn đề liên quan.

Read More

2

Làm thế nào gia công phần mềm với nhu cầu hậu cần của bạn để chúng tôi có thể chứng minh được hiệu quả chi phí cho bạn?

It is a known fact that having an in-house logistic department can enhance a company’s overall operational cost by a great margin, and this also affects the net profit and the benefits that the company wants to pass on to their clients. A smooth logistic operation is essential to the success of the company and the customer satisfaction it provides to its customers.

Read More