rp1

Góc nhìn khác về phí và phụ phí của vận tải biển

Cước phí và phụ phí vận tải biển Việt Nam luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều bên liên quan. Có quan điểm cho rằng, các Cty xuất khẩu đang phải chịu gánh nặng từ chi phí này. Tuy vậy, nắm rõ phương thức cấu thành các loại chi phí vận tải sẽ giúp ta có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này.

Read More