Vận chuyển hàng hóa bằng tàu rời

KUNNA LOGISTICS CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG TÀU RỜI ĐA DẠNG NHẤT

1 TÀU RỜI NỘI ĐỊA :
+ Chiều Hải Phòng – Sài Gòn
– Hải Phòng – Đà Nẵng
– Hải Phòng – Kỳ Hạ
– Hải Phòng – Quy Nhơn
– Hải Phòng – Vũng Rô
– Hải Phòng – Nha Trang
– Hải Phòng – Sài Gòn
– hai phong – Cần Thơ
– Chiều Sài Gòn – Hải Phòng
– Mỹ Thới , Cần Thơ – Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hải Phòng
– MiềnTây, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
Quý công ty có hàng nguyên chuyến hoặc có thể ghép hàng

Read More