toy-kunna-log

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Đồ chơi trẻ em thuộc danh mục nhóm 2 – Bộ khoa học công nghệ – liệt kê các mặt hàng cần phải đăng ký kiểm tra chất lượng

Kunna logistics xin chia sẻ cho các bạn các bước làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng này:

toy-kunna-log

Bước 1: bạn phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường tại cửa khẩu nhập khẩu.

Tại Hải Phòng: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng

Địa chỉ: 240 Văn Cao, TP. Hải Phòng
ĐT: 031.3625714 – Fax: 031.3730555
Email: cctcdlclhp@gmail.com

Đăng ký kiểm tra điện tử tại : http://dichvucong4.haiphong.gov.vn

Bước 2: Mở tờ khai hải quan

Bước 3: Liên hệ với cơ quan chứng nhận lấy mẫu, kiểm tra. Ví dụ: Quatest 1, 2, 3.

Chứng từ cần thiết:

+ Hợp đồng (theo mẫu) của Quatest

+ Bồ hồ sơ hải quan: Tờ khai hải quan, Hợp đồng, invoice, packing list, bill

+ Bản đăng ký kiểm tra chất lượng tại chi cục tiêu chuẩn đo lường

Bước 4. Quatest kiểm tra và trả kết quả kiểm tra (Theo QCVN 3 – 2009 – BKHCN)

Bước 5. Gửi kết quả cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường để ra chứng thư

Bước 6. Gửi chứng thư để hoàn thành thủ tục thông quan.

Lưu ý: hàng được đưa về kho bảo quản theo thông tư 38/2015.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *