scan22_show

Thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại Kunna Logistics

Thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
Theo quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) có yêu cầu phải bắt buộc chứng nhận và công bố hợp quy, tại Thông tư 30/2011/BTTTT và Thông tư 05/2014/BTTTT, thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 này theo các bước sau:

1. Đo kiểm sản phẩm: Mang mẫu sản phẩm đến đơn vị đo lường có thẩm quyền (Phòng Đo kiểm- Cục Tần số Vô tuyến Điện- Bộ Thông tin và Truyền thông) (5- 7 ngày)

scan22_show

2. Chuẩn bị hồ sơ chứng nhận hợp quy gồm:

– Đơn xin chứng nhận hợp quy (theo mẫu tại TT 30/2011/BTTTT)

– Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý (giấy phép đầu tư/giấy phép kinh doanh)

– Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

– Biên bản thử nghiệm kỹ thuật sản phẩm (do đơn vị có thẩm quyền đo lường)

– Các tài liệu về quy trình chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm (ISO Cerfiticate)

3. Nộp hồ sơ tại Trung tâm kiểm định và chứng nhận I- Cục Viễn Thông. Trong vòng 10 ngày , Trung tâm sẽ xem xét. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận hợp quy.

4. Sau khi nhận được giấy chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp làm thủ tục công bố hợp quy. Hồ sơ chuẩn bị gồm:

– Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại TT 30/2011/BTTTT)

– Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý (giấy phép đầu tư/ giấy phép kinh doanh)

– Mẫu dấu hợp quy (được doanh nghiệp chuẩn bị và Cục Viễn Thông xác nhận, thể hiện mã quản lý doanh nghiệp được Cục Viễn Thông cấp)

– Bản sao chứng nhận hợp quy

5. Nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Trung tâm kiểm định và chứng nhận I- Cục Viễn Thông. Trong vòng 7 ngày, Trung tâm sẽ xem xét ra bản tiếp nhận công bố hợp quy. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy.

Mọi chi tiết liên hệ

Mr Trung

KUNNA INT’L LOGISTICS JSC
Head Office: 6th Fl., 508 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, Vietnam
Tel: 0084.31.3750.486 / Fax: 0084.31.3750.487
Cellphone: 0084.947 525 660
Email: info@kunna.com.vnceo.hq@kunna.com.vn
Skype: trung.svg

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *