Electronic Cargo Tracking Note là gì? Tại sao cần sử dụng ECTN

Electronic Cargo Tracking Note là gì?

Electronic Cargo Tracking Note (ECTN) (tạm dịch: ghi chú theo dõi hàng hóa điện tử) hay Bordereau de Suivi Cargaison (BSC) là một tài liệu hàng hải chứa thông tin liên quan đến hàng hóa và việc di chuyển giữa các cảng.

Bạn bắt buộc phải nộp tài liệu này cho hiệp hội chủ hàng (shippers’ councils) ở hầu hết các quốc gia ở Châu Phi. Mọi hàng hóa xuất khẩu sang các nước này, dù là hàng thương mại, cá nhân hay từ thiện, đều phải có chứng chỉ ECTN (ECTN certificate).

Các yêu cầu của ECTN

Để issue ECTN, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

 • Bill of lading
 • Commercial Invoice
 • Freight Invoice (Bắt buộc nếu giá trị cước vận chuyển không được đề cập trong hóa đơn thương mại)

Quy trình đăng ký

Quá trình để có được chứng chỉ rất đơn giản. Đây là các bước bạn cần thực hiện để hoàn thành đơn đăng ký:

 1. Bạn cần gửi bản scan của các tài liệu cần thiết cho đại lý
 2. Sau đó, đại lý sẽ xuất invoice và cung cấp cho bạn bản nháp của chứng chỉ ECTN để bạn kiểm tra lại thông tin lô hàng
 3. Sau khi dự thảo được chấp thuận và đại lý đã nhận được tiền, họ sẽ xác thực trước chứng chỉ và cung cấp số ECTN.
 4. Bạn sẽ nhận được mã số ECTN trên bản mềm đã được xác thực của chứng chỉ ngay sau đó.

CONTACT ECTN VIỆT NAM:

 • Add: 6th Fl., 508 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong, Vietnam.
 • Tel: 0084.225.3750.486 / Fax: 0084.225.3750.487
 • Mobile: Mr Richard – 84 947 525 660; Ms Jenny – 84 917 989 630
 • Whatsapp: 84 917 989 630
 • Emailinfo@kunna.com.vn;

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *